(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Спрощена система оподаткування 2012

4 листопада 2011 року Верховною Радою України прийнято закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»  №4014-VI, який набрав чинності 01 січня 2012 року. Даним Законом доповнено Податковий кодекс України главою «спрощена система оподаткування, обліку та звітності», яка встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Відповідно до Закону суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи) поділяються на групи:

1) перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

Ставка податку в межах від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати.

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Ставка податку в межах від 2 до 20% мінімальної заробітної плати.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

Ставка податку 3% від виручки у разі сплати ПДВ/ 5% без сплати ПДВ.

4) четверта група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Ставка податку 3% від виручки у разі сплати ПДВ/ 5% без сплати ПДВ.

У разі здійснення декількох дозволених видів діяльності або здійснення діяльності на територіях більш як однієї ради застосовується максимальна ставка податку.

Ставка 15% застосовується для першої, другої та третьої групи за наявності таких умов:

1)  за перевищення дозволеного обсягу доходу (із суми перевищення);

2)  від провадження діяльності не зазначеної в свідоцтві платника ЄП (для І та ІІ груп);

3)  від виду діяльності не дозволеного платникам єдиного податку;

4)  при застосуванні розрахунків в негрошовій формі (платникам ЄП дозволяються розрахунки тільки грошові – в готівковій та безготівковій формах)

Для четвертої групи у разі перевищення оподаткування застосовується подвійна ставка.

Також, новим Законом було закріплено перелік видів діяльності які заборонені платникам єдиного податку:

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

Фізичним особам:

1)     здійснення технічних випробувань та досліджень (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2)     надання в оренду земельних ділянок (площа яких перевищує 0,2 га), житлових приміщень (площа яких перевищує 100 м.кв.), нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частини (загальна площа яких перевищує 300м.кв.);

Юридичні особи:

1)     страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2)     у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;

3)     представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

5) суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Звітним періодом для першої групи є календарний рік, другої та третьої – календарний квартал.

Юрист

Українська юридична компанія «Юстиція»

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами