(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств будь-яких організаційно-правових форм власності (СПД, ПП, ТОВ, ПАТ, дочірні підприємства)

Реєстрація фізичної особи-підприємця (СПД)

Для реєстрації необхідно надати документи та інформацію:

 • копія паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи;
 • перелік видів діяльності згідно із КВЕД.

Реєстрація проводиться за місцем реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

До послуги входить:

 • реєстрація у державного реєстратора (отримання виписки);
 • реєстрація у органах статистики (отримання довідки про включення до ЄДРПОУ);
 • реєстрація у пенсійному фонді;
 • у разі необхідності отримання печатки.

Строк державної реєстрації СПД – 5 робочих днів.

Реєстрація приватного підприємства (ПП)

Для реєстрації ПП необхідно надати такі документи та інформацію:

 • копії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників – фізичних осіб, та посадових осіб – директора та головного бухгалтера;
 • копії, завірені належним чином, статутних документів засновника – юридичної особи;
 • у випадку, якщо засновники – фізичні особи зареєстровані як приватні підприємці, додатково надається копія виписки;
 • інформацію про назву підприємства;
 • інформацію про місцезнаходження ПП (договір оренди, договір про надання юридичної адреси) – у разі необхідності забезпечуємо договором;
 • інформацію про розмір і спосіб формування статутного капіталу (довідка з банку - у разі формування статутного капіталу грошовими коштами або акт передачі майна – у випадку формування статутного капіталу майном);
 • перелік видів діяльності згідно із КВЕД.

Строк: 7 робочих днів (з моменту надання зазначених вище документів та інформації).

До послуги входить:

 • підготовка пакету засновницьких документів (протокол про створення, наказ про призначення директора, статут або установчий договір);
 • реєстрація у державного реєстратора (отримання виписки);
 • реєстрація та отримання довідки з управління статистики про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ;
 • виготовлення печатки (у разі необхідності);

Реєстрація ПП проводиться в районі його місцезнаходження (за договором оренди, або договором про надання юридичної адреси).

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

Для реєстрації ТОВ необхідно надати такі документи та інформацію:

 • копії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників – фізичних осіб і посадових (директора, головного бухгалтера);
 • копії, завірені належним чином, статутних документів засновника-юридичної особи;
 • у випадку, якщо засновники – фізичні особи зареєстровані як приватні підприємці, додатково надається копія виписки;
 • інформацію про назву підприємства;
 • інформацію про місцезнаходження ТОВ (договір оренди або договір про надання юридичної адреси) – уразі необхідності – забезпечуємо;
 • інформацію про розмір і спосіб формування статутного капіталу (при формуванні статуного капіталу грошовими коштами – довідка про внесення грошових коштів на рахунок в банку, при формуванні грошових коштів майном – акт оцінки майна, складений засновниками та директором ТОВ);
 • перелік видів діяльності згідно із КВЕД.

Строк: 7 робочих днів (з моменту надання зазначених документів та інформації).

До послуги входить:

 • підготовка пакету засновницьких документів (протокол про створення ТОВ, наказ про призначення директора, статут або установчий договір);
 • реєстрація у державного реєстратора (отримання виписки);
 • реєстрація та отримання довідки з управління статистики про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ;
 • виготовлення печатки (у разі необхідності);

Реєстрація ТОВ проводиться в районі його місцезнаходження (за договором оренди, або договором про надання юридичної адреси).

Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

Загальна інформація:

Державна реєстрація Приватного акціонерного товариства (далі – ПрАТ) проводиться в строк до 75 робочих днів.

Кількість учасників (акціонерів): до 100.

Статутний капітал: 1250 мінімальних заробітних плат, що діють на момент формування статутного капіталу.

Способи формування статутного капіталу: грошовими коштами або майном.

Документи, які необхідні для проведення державної реєстрації ПрАТ:

Від фізичних осіб:

 • копія паспорту та ідентифікаційного коду учасників та керівника ПрАТ;
 • копія декларації про майновий стан і доходи, завірена відповідним податковим органом, за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення товариства, щодо спроможності засновника – фізичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства.

Від юридичних осіб:

 • копія виписки;
 • копія довідки про включення до ЄДРПОУ;
 • копія статуту;
 • оригінал протоколу про створення юридичної особи або про вхід до складу учасників юридичної особи;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду керівника, або іншої особи уповноваженої підписувати статут від імені учасника юридичної особи;
 • для юридичних осіб нерезидентів необхідно надати документ, що підтверджує реєстрацію в країні місцезнаходженні (виписка з торгового чи банківського реєстру), нотаріальну копію статуту, протоколу про створення юридичної особи. Документи мають бути легалізовані та перекладені на українську мову.

Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

Загальна інформація:

Державна реєстрація Публічного акціонерного товариства (далі – ПАТ) проводиться в строк до 75 робочих днів.

Кількість учасників (акціонерів): кількість акціонерів законодавчо необмежено.

Статутний капітал: 1250 мінімальних заробітних плат, що діють на момент формування статутного капіталу.

Способи формування статутного капіталу: грошовими коштами або майном.

Документи, які необхідні для проведення державної реєстрації ПАТ:

Від фізичних осіб:

 • копія паспорту та ідентифікаційного коду учасників та керівника ПАТ;
 • копія декларації про майновий стан і доходи, завірена відповідним податковим органом, за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення товариства, щодо спроможності засновника – фізичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства.

Від юридичних осіб:

 • копія виписки;
 • копія довідки про включення до ЄДРПОУ;
 • копія статуту;
 • оригінал протоколу про створення юридичної особи або про вхід до складу учасників юридичної особи;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду керівника, або іншої особи уповноваженої підписувати статут від імені учасника юридичної особи;
 • для юридичних осіб нерезидентів необхідно надати документ, що підтверджує реєстрацію в країні місцезнаходженні (виписка з торгового чи банківського реєстру), нотаріальну копію статуту, протоколу про створення юридичної особи. Документи мають бути легалізовані та перекладені на українську мову.

Реєстрація дочірніх підприємств (ДП)

Дочірнє підприємство – підприємство, засновником якого є юридична особа, тобто інше підприємство. Таке дочірнє підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Для реєстрації дочірнього підприємства необхідно надати такі документи та інформацію:

 • копії статутних документів засновника – юридичної особи;
 • копії паспорта та ідентифікаційного номеру посадових осіб – директора, головного бухгалтера;
 • інформацію про назву підприємства;
 • інформацію про місцезнаходження (договір оренди або договір про надання юридичної адреси) – у разі необхідності – забезпечуємо;
 • інформацію про розмір і спосіб формування статутного капіталу.

Чинне законодавство не визначає мінімальний розмір статутного капіталу для реєстрації дочірнього підприємства.

Строк: 7 робочих днів (з моменту надання зазначених документів та інформації).

До послуги входить:

 • підготовка пакету засновницьких документів (протокол про створення, наказ про призначення директора, статут або установчий договір);
 • реєстрація у державного реєстратора
 • реєстрація та отримання довідки з управління статистики про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ;
 • виготовлення печатки (у разі необхідності)
 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами