(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Оскарження рішень податкової інспекції

З набранням чинності Податкового кодексу України законодавство в сфері оподаткування зазнало значних змін не лише з економічної точки зору, але і з юридичної. Тому, на сьогоднішній день, є досить актуальним питання оскарження податкового повідомлення-рішення платниками податків, які вважають, що таке рішення винесено з порученням прав та законних інтересів платників податків.

Основною нормативною базою, яка регулює порядок оскарження податного повідомлення-рішення є ст. 55, 56 Податкового кодексу України та Наказ №1001 від 23.12.2012 року «Про затвердження положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби».

Оскаржити податкове повідомлення-рішення можливо двома шляхами, адміністративним, тобто до вищестоящого органу або ж у судовому порядку.

Серед нововведень слід відмітити те, що процедура оскарження рішення органів податкової служби стала дворівневою. Тепер таке рішення підлягає оскарженню не до органу, який його прийняв, а до Державної податкової адміністрації України – для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, які у свою чергу є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.

Така скарга подається до вищестоящого органу у письмовій формі (та у разі потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, який платник податків вважає за потрібне надати протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня платник податків зобов’язаний письмово повідомити контролюючий орган, яким винесено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Слід також відмітити, що тепер обов’язок доказування того, що те або інше рішення прийняте контролюючим органом є правомірним покладено на контролюючий орган, який виніс податкове повідомлення-рішення.

За результатами розгляду скарги контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Строк розгляду скарги платника податків може бути подовжено за рішенням про продовження такого строку прийнятого керівником (або його заступником) відповідного контролюючого органу понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20 - денного строку. Якщо така скарга не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на корить платника податків до закінчення 20-денного строку, наданого для подовження строку на розгляд скарги платника податків.

Другим порядком оскарження податкового повідомлення-рішення – судовий порядок. З урахування строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення. У разі коли платник податків до подання позовної заяви проводить процедуру адміністративного оскарження, строк звернення до суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

У разі коли до подання позовної заяви проводиться процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, що наступає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

Юридична компанія «Юстиція» має значний досвід роботи із оскарження неправомірно винесених податкових повідомлень рішень та готова захистити Ваші права в суді.

Юрист

Українська юридична компанія «Юстиція»

Лариса Копилова

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами