(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Реєстрація бази персональних даних

Використовуючи досвід зарубіжних країн з 01 січня 2012 року вступив в силу новий Закон «Про захист персональних даних». Відповідно до ч. 1 ст. 9 якого «база персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних». на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах: фізичною особою - виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб; журналістом - у зв’язку з виконанням ним службових чи професійних обов’язків; професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності. Таким чином, можна зробити висновок, що всі інші суб’єкти підприємницької діяльності, як приватної форми власності, так і держаної підпадають під дію цього Закону.

Реєстрація бази персональних даних здійснюється шляхом повідомлення. Для початку реєстрації необхідно визначитись з метою реєстрації бази персональних даних. Відповідно до ст. 2 Закону мету реєстрації має визначити володілець бази, а також встановлює склад цих даних та процедуру їх обробки. Відповідно до цієї ж статті володільцем бази персональних даних може бути фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних.

Таким чином, підприємство, яке вважає за необхідне зареєструвати базу персональних даних має звернутись до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних з заявою встановленого зразка, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України №. 1824/5 від 08 липня 2011 року. Наразі такий орган один – Державна служба України з питань захисту персональних даних, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Після отримання заяви орган реєстрації має повідомити не пізніше наступного дня з моменту надходження останньої про її отримання, а протягом десяти днів з моменту надходження такої заяви уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних приймає рішення про реєстрацію бази персональних даних.

Хочемо звернути увагу, що відповідно до ст. 2 Закону обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних, такою згодо є будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. В цьому ж Законі містяться випадки при яких можливе поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних, зокрема у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Доступ до персональних даних третіх осіб здійснюється лише за попередньою згодою суб’єкта персональних даних, відповідно до умов згоди наданої суб’єктом персональних даних. Якщо особа надала згоду на розповсюдження свої персональних даних третім особам, то за запитом суб’єкта відносин не пізніше десяти днів з моменту отримання останнього, володілець персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних надає повідомляє, про те, що у запиті буде відмовлено чи задоволено.

Суб’єкт персональних даних може отримати будь-яку інформацію про себе у володільця бази персональних даних без зазначення мети та на безоплатній основі. Для третіх осіб така послуга може бути платною. Оплаті підлягає робота, пов’язана з обробкою персональних даних, а також робота з консультування та організації доступу до відповідних даних.

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних покладено на Державну службу України з питань захисту персональних даних. За недотримання законодавства сфері захисту персональних даних передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про захист персональних даних» було внесено зміни до законодавчих актів. Було прийнято Закон України від 02 червня 2011 року №3454 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» відповідно до якого адміністративна відповідальність настає у разі:

  • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються

  • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних

  • ухилення від державної реєстрації бази персональних даних

  • недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них

  • невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних,

та кримінальна відповідальність за:

  • незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації.

З інформації оприлюдненої в засобах масової інформації стало відомо, що строк для реєстрації бази персональних встановлено до 01 червня 2012 року.

Порушення законодавства можуть бути виявлені лише в ході перевірки, яка проводиться виключно Державною службою України з питань захисту персональних даних. Такі перевірки проводяться за графіком або ж за наявності відповідної скарги про порушення прав особи щодо якої зібрана інформація.

Штрафи за порушення у сфері захисту персональних даних можуть бути призначені виключно за рішенням суду на підставі протоколів про адміністративне правопорушення, складених за результатами перевірки Державною службою захисту персональних даних».

Юрист

Українська юридична компанія «Юстиція»

Лариса Копилова

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами