(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Реєстрації громадських організацій

1. Реєстрація громадських, благодійних організацій

2. Реєстрація відділення всеукраїнської, міжнародної благодійної організації

3. Реєстрація філіалів, відділень, представництв громадських організацій зарубіжних держав

4. Створення та легалізація професійних спілок та їх об’єднань

5. Припинення діяльності громадських та благодійних організацій

 

Реєстрація громадських організацій
(місцевих, всеукраїнських та міжнародних)

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації, перереєстрації некомерційних організацій — громадських об’єднань, благодійних організацій, місцевих громадських організацій, всеукраїнських громадських організацій, благодійних фондів, благодійних спілок.

До некомерційних організацій належать юридичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, тобто, не ставлять за мету отримання прибутку від своєї діяльності, зокрема — це об’єднання фізичних осіб (громадська організація, політична партія, професійні спілки) благодійні фонди.

Засновниками (засновником) громадської організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

До всеукраїнських громадських організацій належать громадські організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в більшості областей України.

До місцевих належать громадські організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

До міжнародних належать громадські організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних громадських організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих громадських організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних громадських організацій — відповідними місцевими органами виконавчої влади.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Для реєстрації громадської організації подається заява.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках.

Статут повинен містити:

 • назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену), його статус та юридичну адресу;
 • мету та завдання об’єднання громадян;
 • умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;
 • права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;
 • порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
 • порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;
 • порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів;

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків, які підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору.

6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян - назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо);

8) довіреність на представника.

У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду.

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.

ДО ПОСЛУГИ ВХОДИТЬ:

 • підготовка необхідного пакету документів;
 • реєстрація в органах місцевого самоврядування;
 • взяття на облік в органах ДПІ;
 • взяття на облік в органах пенсійного забезпечення;
 • відкриття рахунку у банку;
 • внесення до реєстру неприбуткових організацій.

Українська юридична компанія «Юстиція» надасть Вам вичерпну консультацію з будь-якого перерахованого виду некомерційних організацій та підготує для Вас пакет документів за Вашими потребами.

Реєстрація благодійних організацій

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації, перереєстрації некомерційних організацій — громадських об’єднань, благодійних організацій, місцевих громадських організацій, всеукраїнських громадських організацій, благодійних фондів, благодійних спілок.

До некомерційних організацій належать юридичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, тобто, не ставлять за мету отримання прибутку від своєї діяльності, зокрема — це об’єднання фізичних осіб (громадська організація, політична партія, професійні спілки) благодійні фонди.

Види благодійних організацій:

 • членська благодійна організація;
 • благодійний фонд;
 • благодійна установа;
 • інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в більшості областей України.

До місцевих належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

До міжнародних належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій — відповідними місцевими органами виконавчої влади.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Для державної реєстрації благодійної організації подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з’їздом, конференцією).

До заяви додаються:

а) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;

б) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках

у статуті (положенні) зазначаються:

 • назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;
 • предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності;
 • порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;
 • джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;
 • порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;
 • порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;
 • умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї;
 • права і обов’язки членів благодійної організації.

в) відомості про засновників (засновника) благодійної організації.

 • для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;
 • для юридичних осіб - назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації;
 • для юридичних осіб - з доданням підтвердних документів щодо структури власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб;
 • Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому законодавством України порядку;

г) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду;

д) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників, довіреність та інші документи;

е) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації;

є) довіреність на представника.

Міжнародна благодійна організація подає також документи, які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо), засвідчені в установленому порядку.

Благодійна організація зобов’язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

Про зміни у статутних документах або структури власності юридичних осіб - засновників благодійна організація повідомляє у 10-денний термін до реєструючого органу з доданням відповідних підтверджуючих документів.

ДО ПОСЛУГИ ВХОДИТЬ:

 • підготовка необхідного пакету документів;
 • реєстрація в органах місцевого самоврядування;
 • взяття на облік в органах ДПІ;
 • взяття на облік в органах пенсійного забезпечення;
 • відкриття рахунку у банку;
 • внесення до реєстру неприбуткових організацій.

Українська юридична компанія «Юстиція» надасть Вам вичерпну консультацію з будь-якого перерахованого виду некомерційних організацій та підготує для Вас пакет документів за Вашими потребами.

 

Реєстрація відділення всеукраїнської, міжнародної благодійної організації

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації відділення всеукраїнської, міжнародної, благодійної організації.

Для реєстрації відділення всеукраїнської, міжнародної благодійної організації подається заява:

До заяви додається:

 • Статут (положення);
 • Протокол власника, на якому прийнято рішення про створення відділення;
 • Відомості про засновників;
 • Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської, міжнародної благодійної організації, засвідчені в нотаріальному порядку;
 • Підтвердження юридичної адреси – у разі необхідності – забезпечуємо договором;
 • Довіреність на представника.

З моменту державної реєстрації відділенню надається статус юридичної особи.

 

Реєстрація філіалів, відділень, представництв громадських організацій зарубіжних держав

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації філіалів, відділень, представництв громадських організацій зарубіжних держав

Для реєстрації структурного осередку, крім представництва, представники громадської організації зарубіжної держави подають заяву.

До заяви додаються:

1) документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави;

2) статут (положення) громадської організації зарубіжної держави;

3) рішення про створення структурного осередку;

4) статут (положення) структурного осередку;

5) відомості про склад керівництва вищих статутних органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номер телефону);

6) документ про сплату реєстраційного збору.

Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту повинні бути легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством країни громадської організації.

Філії, представництва, створені всеукраїнською, міжнародною благодійною організацією, підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи.

 

Легалізація професійних спілок та їх об’єднань

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації професійних спілок та їх об’єднань

Загальні засади діяльності профспілок

Профспілки створюються громадянами пов’язаними спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Профспілка, її організації, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

Легалізація профспілок

Профспілка це особлива категорія громадської організації яка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) за рішенням з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки, а не з моменту легалізації, тобто вступати в цивільно–правові відносини з іншими юридичними особами профспілки мають право вже з моменту затвердження статуту.

Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви.

До заяви додаються:

 • статут (положення);
 • протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження;
 • відомості про виборні органи;
 • наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об’єднань;
 • довіреність на представника.

Міністерство юстиції та його територіальні органи підтверджують відповідність профспілок заявленому статусу. Підтвердження необхідне для представлення і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілки на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально–економічних відносин. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки.

Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі статуту. Тобто організації профспілки мають всі права юридичної особи як і сама профспілка.

Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Строк легалізації

На підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус, включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу

 

Припинення діяльності громадських та благодійних організацій

Українська юридична компанія «Юстиція» пропонує послуги з реєстрації припинення місцевих, всеукраїнських, міжнародних громадських та благодійних організацій.

Припинення діяльності громадських та благодійних організацій відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

Припинення шляхом реорганізації

Реорганізація проводиться за рішенням вищого органу управління благодійної організації відповідно до вимог статуту (положення).

У разі реорганізації благодійної або громадської організації її права та обов’язки переходять до правонаступників (правонаступника).

Благодійна або громадська організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є одержання прибутку.

Припинення шляхом ліквідації

Ліквідація благодійної або громадської організації здійснюється за рішенням вищого органу управління благодійної або громадської організації на підставі статуту (положення) або рішення суду.

Ліквідація благодійної або громадської організації проводиться за рішенням суду.

Документи для ліквідації за рішенням органу управління:

 • заява;
 • рішення засновників або уповноваженого ними органу про ліквідацію;
 • акт ліквідаційної комісії;
 • довідка з станови банку про закриття рахунку;
 • довідка з податкової інспекції про зняття цієї організації з обліку;
 • опубліковане в пресі оголошення про ліквідацію благодійної або громадської організації;
 • акт органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;
 • оригінал статуту (положення);
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • довіреність на представника.

Документи для припинення діяльності відділення, філії, представництва всеукраїнської, міжнародної благодійної або громадської організації:

 • заява;
 • рішення засновників або уповноваженого ними органу про ліквідацію;
 • акт ліквідаційної комісії;
 • довідка з станови банку про закриття рахунку;
 • довідка з податкової інспекції про зняття цієї організації з обліку;
 • опубліковане в пресі оголошення про ліквідацію благодійної або громадської організації;
 • акт органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;
 • оригінал статуту (положення);
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • рішення органу управління всеукраїнської, міжнародної благодійної або громадської організації про ліквідацію відділення, філіалу, представництва
 • довіреність на представника.
 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами