(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Кадровий аутсорсинг

Українська  юридична  компанія  «Юстиція»  має власний кадровий департамент, який має багаторічний досвід роботи з ведення кадрового обліку на підприємстві та досвід при проведенні перевірок контролюючими органами.

Ведення обліку первинної кадрової документації повинно здійснюватися на кожному підприємстві, незалежно від кількості працівників та доходу підприємства.

Українська  юридична  компанія  «Юстиція» пропонує своїм клієнтам не лише стандартні заяви та бланки правил трудовому розпорядку, ми маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта виходячи з структури підприємства та пропонуємо методи заохочення та мотивації для успішного виконання трудових обов’язків працівниками.

  • комплексне ведення кадрового діловодства;
  • розрахунок заробітної плати штатних працівників, винагород по укладеним цивільно-правовим договорам;
  • розробка та реєстрація трудових та колективних договорів;
  • розрахунок оплати по листах тимчасової непрацездатностi, оплати вiдпусток, компенсацiй за невикористану вiдпустку при звiльненнi, вихiдних допомог й iнших компенсацiйних виплат, передбачених законодавством;
  • пiдготовка iндивiдуальних розрахункових листкiв;
  • пiдготовка платiжних документiв на виплату доходiв, а також перерахування податкiв i зборiв;
  • пiдготовка документiв для перерахування податкiв i зарплат при будь- якiй схемi розрахункiв зi спiвробiтниками;
  • пiдготовка всiх звiтiв для надання у державні органи;
  • юридична безпека при проведенні перевірок податковими органами

 

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами