(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

РЕГИСТРАЦИЯ ООО НЕРЕЗИДЕНТОМ НА УКРАИНЕ

20 серпеня 2014

Останнім часом приплив іноземних інвестицій в Україну істотно збільшився. Інвесторам цікава як спільна детальність з компаніями України, так і відкриття власного підприємства або фірми, наскільки це дозволяє законодавство України. У другому випадку, перш ніж розгорнути свій бізнес, нерезидент зобов’язаний зареєструвати своє ТОВ у відповідних органах. Отримати право вести свою діяльність на законних підставах він може в якості іноземного інвестора-засновника юридичної особи, іноземного інвестора-засновника фізичної особи, а також шляхом ділення сукупного капіталу з іншими особами, резидентами або нерезидентами держави.

Нерезидент, що бажає відкрити свій бізнес такий організаційно-правовою формою, як ТОВ на території України, повинен пройти наступну процедуру:

 • Прийняття рішення про реєстрацію ТОВ.
 • Визначення місцезнаходження майбутнього юридичної особи.
 • Сводка і визначення розмірів статутного капіталу.
 • Реєстрування ТОВ у відповідних державних органах.
 • Реєстрація інвестицій в іноземній валюті у відповідних державних органах.
 • Додавання інформації про ТОВ нерезидента до податкових і інших служби України.

Засновником-нерезидентом ТОВ може виступати як юридична, так і фізична особа, реєстрування може здійснюватися ним особисто або особою, уповноваженою представляти інтереси нерезидента.

До органів державної реєстрації нерезиденту необхідно подати наступні документи:

 • Реєстраційну картку, заповнену ним особисто або уповноваженою особою про організацію реєстрування юридичної особи.
 • Заява про прийняття засновниками рішення створити юридичну особу.
 • Завірені нотаріально статути ТОВ (2 шт.).
 • Виписка, що підтверджує, що засновником був внесений реєстраційний збір у розмірі, встановленому законодавством України.
 • Документ про реєстрацію юридичної особи нерезидентом в місці його безпосереднього знаходження. Виписки з державних реєстрів, що підтверджують відсутність зобов’язань перед банками, судами, торговою палатою.

Всі документи іноземного походження, подающиеся нерезидентом, підлягають обов’язковій легалізації відповідно до чинного законодавства України. Необхідно посвідчення фактичної видачі їх в державі нерезидента, їх переклад на українську мову з подальшою легалізацією. Легалізація здійснюється в посольстві держави нерезидента на території України в консульській установі або в Міністерстві закордонних справ. Також документ можна легалізувати, проставивши на них апостилі.

Відкриття мультивалютного рахунку нерезидентом на території України

Детальність ТОВ нерезидента починається з формування статутного капіталу. Його складають гроші (національна або іноземна валюта), цінні папери, рухоме чи нерухоме майно та інші права, які можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті і відчужені.

Інвестиції в іноземній валюті повинні надходити в Україну в безготівковій формі (підстава - п.1.3. Положення №482), і відповідно до чинного Класифікатором підлягають конвертації, використовуються для здійснення платежів, як всередині, так і за межами держави (міжнародними операції) . Нерезидент може вести інвестиційну детальність в Україні тільки після відкриття власного рахунку в одному з банків. Іноземні інвестиції повинні надходити на рахунок уповноваженого банку в безготівковій формі, а зараховуватися - в готівковій.

Якщо нерезидент-засновник хоче сформувати статутний капітал вже зареєстрованого ТОВ в Україні, йому слід пройти наступні етапи:

 • Створення тимчасового мультивалютного рахунку в банку.
 • Зарахування інвестицій в іноземній валюті на тимчасовий мультивалютний рахунок.

Якщо нерезидент-засновник хоче відкрити рахунок у банку України, йому необхідно подати такі документи (при необхідності легалізувавши їх попередньо).

 • Документ, що підтверджує право уповноваженої нерезидентом особи відкрити рахунок у банку, оформлений відповідно до законодавства України.
 • Заява, підписана нерезидентом-засновником або юридичним / фізично особою про відкриття рахунку в банку.
 • Нотаріально завірена копія статуту ТОВ.
 • Документ, в якому зазначено, кому засновники ТОВ надають право здійснювати грошові операції за цим рахунком з наданням розпорядчого підпису. Якщо в якості одного з засновників-нерезидентів є фізична особа, документ може бути довіреністю, нотаріально завіреної в Україні.
 • Зразки підписів і печатки (за наявності) тієї особи, якій було дано право розпорядчого підпису.

Якщо нерезидент, що інвестує іноземний капітал, бажає створити виробництво на території України, статутний капітал може бути сформований також шляхом внесення іноземної майнової інвестиції. Таким чином, майнова інвестиція стає тим внеском, який дозволяє здійснювати виробництво або надавати свої послуги на території України.

При формуванні майнового внеску нерезидент повинен вказати в статуті ТОВ наступні характеристики майна: найменування, кількість одиниць, ціна за одиницю, загальна вартість за певну кількість одиниць, країна виробник майна, інвентарний номер майна на підприємстві інвестора-засновника і загальна вартість усього майна , що становить майновий внесок нерезидента. Зазначені дані необхідні для проходження процедури розмитнення.

Перелік майна, яке може бути ввезено на територію України, не обмежений. Виняток може становити лише те майно, яке відповідно до норм екологічного законодавства може представляти загрозу навколишньому середовищу і не може бути ввезено в Україну. Оцінка вартості майна проводиться за загальною процедурою законодавства України: засновники ТОВ самостійно оцінюють майно і оцінну вартість визначають в Акті оцінки і прийому-передачі майна в іноземній і національній валюті. Необхідно пам’ятати, що оцінна вартість майна вказується в статуті ТОВ по кожному окремому об’єкту майна в іноземній валюті. Загальний підсумок майнового внеску нерезидента зазначається в іноземній валюті та в національній валюті по курсу НБУ, який діяв на момент укладення рішення (підписання протоколу) про внесення в статутний капітал ТОВ майнового внеску. При цьому рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ майнового внеску може бути посвідчений іншим протоколом, ніж рішення про створення юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного інвестора.

Перш ніж розділяти статутний капітал між нерезидентами-інвесторами і юридичними особами-засновниками, а також реєструвати ТОВ, необхідно визначити цілі реєстрації, оцінити розміри оподаткування, переваги внесення валютних або майнових іноземних інвестиції.

Українська юридична компанія «Юстиція» співпрацює і надає послуги різним суб’єктам господарювання, тому потенційний засновник-нерезидент має можливість отримати вичерпну консультацію з реєстрації та оподаткування діяльності нерезидентів на Україні.

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами