(+38 067) 440-61-16
(+38 063) 769-07-26

legal.justicia

SiteHeart

Українська юридична компанія «Юстиція» створена для втілення в життя Ваших бізнес-рішень та знаходження творчого підходу до подолання складних питань.

Отримання дозволу на працевлаштування іноземця

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання та іноземні суб’єкти господарської діяльності можуть використовувати працю іноземців лише за наявності у них дозволів на працевлаштування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Мінпраці або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя для роботи на підприємстві, в установі, організації, які запросили іноземця на певну посаду.

Дозвіл на працевлаштування видається на період до одного року.

За розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування та продовження терміну його дії з роботодавця справляється плата в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до звернення за дозволом подає територіальному органові інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (звіт 3-ПН).

Термін виконання послуги складає 15 робочих днів з дня подання документів.

Об’єм послуги складає:

 • консультація про чинне законодавство в сфері працевлаштування іноземців;
 • консультація з питань процедури оформлення дозволу;
 • отримання довідки про відсутність судимості;
 • підготовка і подача необхідного пакету документів, згідно чинного законодавства, до уповноваженого центру зайнятості.

Документи для отримання дозволу на працевлаштування іноземця:

 • заява
 • копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця
 • копії сторінок паспортного документа з особистими даними разом з перекладом українською мовою
 • дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 x 4,5 сантиметра
 • документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ
 • довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці
 • довідку МВС про відсутність судимості

Усі видані зарубіжною країною та складені іноземною мовою документи, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для отримання іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу.

Роботодавець після одержання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту укладення з іноземцем трудового договору (контракту) подає територіальному органові засвідчену роботодавцем його копію.

Відповідальність за використання праці без дозволу

У разі використання роботодавцем праці іноземців без дозволу на використання праці іноземця державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Продовження дії дозволу

Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органові не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення дії дозволу:

 • заяву
 • дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 x 4,5 сантиметра
 • довідку МВС про відсутність судимості

Інформацію про попит на робочу силу (звіт 3-ПН) за 15 робочих днів до центру зайнятості подавати не потрібно.

 

Персональний адвокатВаша юридична підтримка протягом року за спеціальною ціною 799 гривень на рік

Корисна інформаціякорисна інформація, щодо юридичних нюансів у повсягденних справах

Корисні посиланняпосилання на сайті адміністративних та судових установ а також на корисні інтернет-ресурси

Державна реєстраціяпослуги по реєстрації та ліквідації підприємств та організацій різних рівнів

Бланки документіву розділі зможете знайти зразки різних договорів, зразки заяв, позовів та скарг

Проблемні кредити та депозитиінформація для тих, хто має фінансові ускладнення з банками та фінансовими установами